DONDERDAG 30 OKTOBER 2003 | SHENZHEN
logo
Facts & Figures / Shenzhen

Nog geen dertig jaar geleden was Shenzhen een slaperig vissersstadje. Totdat Deng Xiaoping het gebied net over de grens met Hong Kong aanwees als de Speciale Economische Zone; de eerste plek in China waar buitenlandse investeerders welkom waren. Waar ooit 30 duizend boeren woonden, verdringen nu zo'n zeven miljoen zakenmannen, investeerders, gelukszoekers, merkpiraten, en goedkope arbeidskrachten uit de provincie elkaar.

Aantal inwoners 1980

30 000

Aantal inwoners 2003

7 000 000

antal migranten uit de Chinese provincies

5 810 000

Shenzhen groeide zo in een kwart eeuw uit tot een miljoenenstad met luxe hotels, dure restaurants en schreeuwerige winkels waar dagjesmensen uit Hong Kong voor weinig geld gepirateerde namaak-merkartikelen aan komen schaffen. Shenzhen kreeg ook een belangrijke symbolische waarde. De stad werd een zinnenbeeld voor het moderne China - een plek waar je je geluk kon beproeven. Waar je zomaar rijk kon worden. Waar je je eigen Chinese Droom werkelijkheid kon laten worden. Tot in de kleinste dorpjes op het afgelegen Chinese platteland wordt de naam Shenzhen nog altijd gefluisterd als een bezwerende formule. Iedereen heeft wel eens een verhaal gehoord van een broer van een vriend van een achterneef die naar Shenzhen was gegaan en daar rijk is geworden.

Gemiddelde leeftijd van inwoners Shenzhen

27

 

 

Gemiddelde temperatuur in Oktober, in graden Celsius

26

 

 

Hoogste gebouw in meters ( Shun Hing Square )

384

 

 

Aantal vestigingen Kentucky Fried Chicken

45

 

 

Aantal auto's

500 000

In de beginjaren van de SEZ stond de stad bekend om zijn wild-west imago van ruw en ongebreideld kapitalisme. Talloos waren de Charles-Dickens achtige verhalen over het Chinese lompenproletariaat dat werd uitgebuit in de met buitenlands geld gebouwde fabrieken. En toen begin jaren negentig hier de eerste effectenbeurs van heel China werd geopend, verdrongen binnen de kortste keren achthonderdduizend belangstellenden zich. Aanvankelijk stonden ze nog in een kilomterslange rij dwars door de stad. Maar toen bleek dat er onvoldoende inschrijfformulieren waren, brak er al snel een groot aandelenoproer uit.

BNP per hoofd van de bevolking in euro

4775

BNP van Nederland, per hoofd van de bevolking, in euro's (2002)

25 000

Gemiddelde groei van het BNP per jaar, in procenten

8,9

 

 

Gemiddeld maandinkomen, in Shenzhen, in euro

200

Gemiddeld maandinkomen in China, in euro

80

 

 

Bedrag dat een migrant moet betalen om zijn tijdelijke verblijfsvergunning om te zetten in een blijvend recht op vestiging in Shenzhen, in euro

3500

Inmiddels doet Shenzhen haar best dat al te ruige imago van zich af te schudden. Zo is de stad niet alleen een 'National Sanitary City", maar bezit ze ook het certificaat "National Garden City", dat van "Excellent National Tourist City en is ze zelfs benoemd als "National Model City for Environmental Protection". De nieuwe slogan waarmee de stad zich de komende jaren op de kaart hoopt te zetten luidt dan ook: Marvelous Shenzhen, the city of joy.