ZATERDAG 08 NOVEMBER 2003 | XIAMEN
logo
Facts & Figures: XIAMEN

Xiamen werd gesticht in het midden van de veertiende eeuw. Na de val van de Ming-dynastie, in het midden van de zeventiende eeuw, vluchtten een aantal loyalisten van de keizer naar deze stad in de provincie Fujian. Onder hen was de zeerover Coxinga die later de Nederlanders van Taiwan zou verjagen. Een groot standbeeld in de stad herinnert vier eeuwen later nog aan deze - in Chinese ogen - heldendaad.

Aantal inwoners

1 340 000

Gemidde temperatuur in graden Celsius in oktober

23,3

Hoogste gebouw in meters ( China Construction Bank Building)

191

 

Aantal vestigingen Kentucky Fried Chicken

9

De buitenlanders keerden pas weer terug in Xiamen na de eerste opiumoorlog in 1841. Op het eiland Gulang Yu vestigden zij hun handelspost. Onder de communisten bleef er van de handelsbetrekkingen weinig over, maar in de jaren tachtig liet Deng Xiaoping de oude handelspost herleven. Xiamen werd een van de allereerste Special Economic Zones, speciale gebieden in China waar ge´┐źxperimenteerd werd met een kapitalistische economie. Deng hoopte hier vooral Taiwanese investeerders aan te trekken. Vlak voor de kust van Xiamen liggen twee Taiwanese eilandjes, en de regio deelt dezelfde taal en culturele achtergrond met de Taiwanezen. Die opzet is voor een groot deel geslaagd, Xiamen is een van de rijkere steden van China geworden.

Aantal buitenlandse toeristen per jaar in Xiamen

474 900

Aantal buitenlandse toeristen per jaar in heel China

83 000 000

Aantal binnenlandse toeristen per jaar in heel China

744 000 000

Positie van Xiamen op ranglijst van populairste Chinese steden onder buitenlandse toeristen

6

Begin twintigste eeuw gold Xiamen nog als een van de vieste steden ter wereld. Tenminste, als je de verhalen van Slauerhoff of de Nederlandse Sinoloog Borel mag geloven. Tegenwoordig is Xiamen juist een van de schoonste steden van het land. De burgemeester lanceerde de afgelopen jaren de ene na de andere opschoningscampagne, in de hoop een soort Singapore van zijn stad te maken. En dat begint, als je tenminste af mag gaan op de talloze prijzen die de Chinese autoriteiten graag uitrijken, aardig te lukken.

Speciale Economische Zone sinds

1981

BNP van Xiamen, per hoofd van de bevolking, in euro's (2001)

123

BNP van Xiamen, per hoofd van de bevolking, in euro's (2001)

3 548

BNP van Nederland, per hoofd van de bevolking, in euro's (2002)

25 000

Economische groei per jaar in procenten

18,5

 

Aantal telefoonaansluitingen in 1981

4 500

Aantal telefoonaansluitingen in 2001

524 000

Percentage van de bevolking met een mobiele telefoon

44

 

Percentage van de bevolking met een hbo of universitaire opleiding

10

Percentage van de bevolking met een hbo of universitaire opleiding in heel China

2

Percentage van de bevolking met een hbo of universitaire opleiding in Nederland

25